Comença el Projecte Educo

La Fundació CTM Centre Tecnològic liderarà el projecte LIFE+: “Collection system of used cooking oils in educative centers and biodiesel production tests with cavitation technology (EDUCO)”

La Fundació CTM Centre Tecnològic liderarà el projecte EDUCO que tindrà una durada de 2,5 anys i un pressupost total de 1.485.526 €. El projecte, que ha estat aprovat pel Programa LIFE+ de la Comissió Europea en la convocatòria de 2011, comptarà amb la participació de l’Associació de l'Oli al Biodièsel (AOB), Inèdit Innovació S.L., Green Hel 2012, SL i CET Nou Verd, SCCL.

L’objectiu principal del projecte EDUCO és dissenyar i construir una planta pilot per al tractament dels olis de cuina residuals que es recolliran i que posteriorment s’utilitzaran en una planta pilot per a la producció de biodièsel mitjançant la tecnologia de cavitació. Aquesta planta pilot, de la qual disposa un dels socis del projecte i que ha estat dissenyada per produir biodièsel a partir d’olis vegetals, serà adaptada i optimitzada durant aquest projecte per a permetre l’ús d’olis residuals com a matèria prima. 

Els olis residuals seran recollits en escoles de nou comarques catalanes, en les quals els conceptes de reciclatge de residus i producció d’energies renovables es fusionaran al foment dels valors educatius i socials. L’ús del biodièsel produït en els vehicles que s’empraran per a la recollida dels olis residuals de les escoles i el seu transport a la planta pilot de biodièsel garantirà la sostenibilitat del projecte i del sistema en general.

En l’acció pilot que es contempla en el projecte s’estima la participació de 25-30 municipis de Catalunya amb un total aproximat de 90-120 escoles i 40.000-52.000 estudiants de primària i secundària implicats.

El projecte suposa una contribució important a la implementació de les polítiques i legislacions europees en relació a la gestió de residus, a la producció i consum d’energies renovables i a la reducció de les emissions de CO2. A més, cal destacar que el projecte comportarà la creació de diferents llocs de treball en Centres Especials de Treball.

El passat 9 d’octubre de 2012 va tenir lloc a la Fundació CTM Centre Tecnològic, de Manresa, la reunió de llançament del projecte EDUCO amb la participació de tots els seus socis. En aquesta jornada es van presentar el objectius del projecte i les diferents accions tècniques a portar a terme pel consorci del projecte.

Comentarios: 0 (Discusión cerrada)
    Todavía no hay comentarios.